TÜRKLERİN AKDENİZ ÇIKARMASI


TÜRKLERİN AKDENİZ ÇIKARMASI: KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

 

Kıbrıs Barış Harekâtı, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti Anlaşması'nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın adıdır.
1571’de Osmanlı Kıbrıs‘a girmiş ve böylece adada Osmanlı yönetimi hüküm sürmeye başlamıştır. Daha öncesinde ise adada Venedikliler, Roma uygarlığı, Bizans hâkimiyeti varlığını göstermiştir.  Osmanlı yönetimi, Venediklilerin elindeki mülkü Rum Ortodoks Kilisesi’ne aktarmış, kiliseye geniş yetkiler vermiştir. Böylece Rum Kilisesi’ne ve toplumuna güç gelmiştir. İlerde bu güç Türkiye’den gelip yerleşen Türklere karşı kullanılacaktır. 1878’de Rusya karşısında zor durumda kalan Osmanlı, Kıbrıs’ın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye vermiş, Birinci Dünya Savaşı’nda da İngiltere, Kıbrıs’a el koymuştur. 1950’lerin sonlarında bağımsızlık hareketi başlamış ve uluslararası anlaşmalara dayanan bir Türk-Rum Ortak Devleti kurulmuştur. Fakat Rumlar böyle bir Ortak Devlet’e razı olmayıp Kıbrıs’ın tüm yönetimine kendileri el koyma yoluna gitmişler; anlaşmaları, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek ve anayasayı çiğneyerek ve soykırımla Türklere saldırılarda bulunarak, Rumlar, 1963 yılında Ortak Devlet’i yıkmışlardır.

 

5 Temmuz 1974’ te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları I. Cenevre Konferansı çalışmalarına başlamış, 30 Temmuz’ da sona eren konferansta Türk tarafının istekleri doğrultusunda adada bir güvenlik bölgesinin kurulması, Rum ve Yunan işgalindeki Türk bölgelerin derhal boşaltılması, esir durumda olan asker ve sivillerin mübadele edilmeleri veya serbest bırakılmaları, barışın sağlanması ile birlikte anayasa uygun bir hükümetin yeniden kurulmasının temini, Kıbrıs Türk Toplumu ile Kıbrıs Rum Toplumu olmak üzere iki otonom idarenin mevcudiyeti kabul ve ilan edilmiştir. Ancak Türkiye, Kıbrıs için sürdürdüğü yoğun diplomatik temaslardan bir sonuç alamayınca “Ayşe tatile çıksın” parolası ile Kıbrıs Barış Harekâtı’na başlamıştır. Günün erken saatlerinde, Türk Ordusunun Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Kıbrıs'a havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başlamış, acil olarak toplanan TBMM, Hükümete genel savaş açma yetkisi vermiştir. On dört ilde sıkıyönetim ilan edilmiştir.

Bu karar, İngiltere ve Yunanistan büyükelçilerine bildirildiği gibi Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisco'ya da iletilmiştir. Pakistan, Afganistan ve İran Türkiye'ye yardım sözü vermiş, Libya Devlet Başkanı Kaddafi ihtiyaç duyulan tüm askeri mühimmatların kullanılabileceğini bildirmiştir.

Türk kuvvetleri
22 Temmuz'da Girne'yi ele geçirmiş, Türk paraşütçüleri Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa’nın Türk kesimine indirmiştir. Yunan birliklerinin Ada’da garantör olarak bulunan Türk birliğine saldırması ise, çarpışmaların Ada geneline yayılmasına neden olmuştur. 22 Temmuz akşamı Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etmiştir. Türk müdahalesi sonucu Yunanistan'daki cunta idaresi ve Kıbrıs Nikos Sampson Hükümeti de yıkılmıştır.

Ancak 8 Ağustos'ta II. Cenevre Konferansı'nın yapılmakta olduğu zamanda Türklerin 'iyi niyet jesti' olarak Limasol ve Larnaka civarında bir miktar köyü boşaltmış olmalarına rağmen, Millî Muhâfız Alayı ve EOKA-B işgal ettikleri yerleri tahliye etmedikleri gibi ellerindeki esirleri de serbest bırakmamışlardır.

Türkiye, Rum-Yunan hükümetleriyle anlaşmanın mümkün olmadığı kararına vararak 14 Ağustos'ta başlayıp 16 Ağustos'ta sona eren üç günlük II. Barış Harekâtını gerçekleştirmiş, harekât neticesinde bir taraftan Magosa'ya diğer taraftan Lefke'ye varılarak Türk tarafının sınırları çizilmiştir.

 

 

 

 

TARİHTE BU HAFTA

 

 

18 Temmuz 1932:  Ezanın Arapça okunması Türkiye genelinde resmen yasaklandı. Diyanet dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

 

19 Temmuz 1980: Eski başbakanlardan Nihat Erim bir suikast sonucu öldürüldü.

 

20 Temmuz 1974: Türkiye, Kıbrıs Harekâtı’na başladı.

 

21 Temmuz 1774: Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzaladı.

 

22 Temmuz 1919:  Erzurum Kongresi toplandı.

 

23 Temmuz 1908:  II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi.

 

24 Temmuz 1923: Günümüz Türkiye’sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.

 Sevinç TUNÇ

 Tarih: 15.07.2010

| YUSUFELİ'NİN SESİ |
http://yusufelininsesigazetesi.com/